w88的网友你好!w88网是雨中的毛毛虫给自己30岁生日,所建的礼物哦!

30岁的礼物

永恒歌词_胡元恺

>>  当前栏目:歌词第6频道 发布时间:2016-06-05 09:16 来源:互联网
作词:胡元恺
作曲:胡元恺
编曲:赵伯干
我曾经听过
却从未尝过
一颗心的永恒
你在哪里
偷溜走我的指缝
一刻也不任意等候
w88网 www.siylx8.com
我往前奔波
也努力追求
一个永远的借口
却从不放过
等一生的邂逅
我在这里
默默地独自守候
我曾经听过
我往前奔波
也努力追求
却得到了独自的
牵强忍受
也曾经看过
却从未尝过
一辈子的永恒
我往前奔波
也努力追求
却得到了独自的
牵强忍受
一颗星星名叫永恒
也曾经看过
一个人经历永恒
胡元恺-永恒

LRC歌词下载


[ti:永恒]
[ar:胡元恺]
[al:首张同名全创作]
[04:43.58] [02:40.57] [00:21.50] 胡元恺-永恒
[02:53.24] [02:38.73] [00

林颐

:37.16] [00:20.63] [00:01.53]w88网 www.siylx8.com
[00:29.69] 作词:胡元恺
[00:32.69] 作曲:胡元恺
[00:34.85] 编曲:赵伯干
[02:54.08] [00:01.96] 我往前奔波
[03:41.62] [00:05.80] 也努力追求
[03:45.04] [00:10.27] 却得到了独自的
[03:49.84] [00:14.98] 牵强忍受
[00:38.84] 我曾经听过
[04:28.51] [00:42.11] 一颗星星名叫永恒
[04:32.15] [00:46.04] 也曾经看过
[04:36.26] [00:49.58] 一个人经历永恒

海阔天空


[00:53.39] 却从未尝过
[00:56.90] 一颗心的永恒
[01:00.74] 你在哪里
[01:03.57] 偷溜走我的指缝
[04:08.17] [01:08.88] 我往前奔波
[01:11.88] [02:56.89] 一刻也不任意等候
[03:00.81] [01:15.66] 也努力追求
[03:03.94] [01:18.85] 一个永远的借口
[03:08.13] [01:23.28] 却从不放过
[03:11.61] [01:26.74] 等一生的邂逅
[03:15.58] [01:30.72] 我在这里
[03:18.16] [01:33.21] 默默地独自守候
[03:23.32] [02:08.36] [01:38.58] [03:53.27] [04:23.46] 我曾经听过
[03:56.53] [03:26.83] [02:11.85] [01:42.03] 也曾经看过
[04:00.40] [03:30.58] [02:15.74] [01:45.81] 却从未尝过
[04:03.58] [03:34.09] [02:19.35] [01:49.20] 一辈子的永恒
[03:38.08] [02:23.07] [01:53.29] 我往前奔波
[04:11.56] [02:26.76] [01:

弹悠歌词_Kent

56.73] 也努力追求
[04:14.93] [02:30.57] [02:00.61] 却得到了独自的
[04:19.70] [02:34.14] [02:04.78] 牵强忍受